Over ons

"Uw zorg is onze zorg"


Over de organisatie

All Day M.O. is opgericht in 2015 en levert verpleging, verzorging, Huishoudelijke hulp, begeleiding en begeleiding groep aan cliënten binnen de ouderen- en overige somatische zorg. Ook bieden we sinds 2018 Jeugdhulp aan jongeren. Deze zorg wordt overwegend geleverd binnen de regio Arnhem, Gelderland. De dagelijkse leiding is in handen van de algemeen directie. All Day M.O. streeft er naar elke cliënt en bewoners van Arnhem en omgeving de juiste hulp te bieden en de zelfredzaamheid te bevorderen. Dit om cliënten te ondersteunen om op zijn eigen manier van het leven te genieten.

All Day M.O. ziet het als haar grootste uitdaging dat cliënten zich thuis voelen. Dat doen we door samen te werken met de cliënten en te kijken waar hun behoeften en kwaliteiten liggen. We hebben oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen en kijken naar mogelijkheden.

All Day M.O. is op dit moment een eenmanszaak. De herstructurering is al notarieel in gang gezet en ziet er als volgt uit:

• Zorgcentrum All Day Holding BV
• Zorggroep All Day BV (nieuwe woonzorg-deel)
• Welzijnsgroep All Day BV (is huidige eenmanszaak)

Voor de beide “werk Bv’s” is per direct een WTZi-toelating aangevraagd en een Raad van Commissarissen worden geïnstalleerd. Een en ander conform de eisen vanuit de WTZi en de Zorgbrede Governancecode.

Visie

All Day M.O. levert flexibele uren zorg gedurende dagdelen in de 24-uurszorg. Dit betreft zowel verpleging, verzorging, begeleidingsgroep, begeleiding individueel, Huishoudelijke Hulp als Jeugdhulp.
Hierdoor kan men zo lang mogelijk in de eigen woonomgeving blijven en hoeven bijvoorbeeld echtparen niet gescheiden te worden.
De persoonlijke levenssituatie van de cliënten staat voorop in onze zorg- en dienstverlening. Het gaat om wat voor hen belangrijk is, in hun eigen sociale omgeving en rekening houdend met de kijk op het leven en bestaande levensverwachting.
Welzijn & welbevinden, begeleiding, zorg, gastvrijheid, geborgenheid, veiligheid, gezelligheid en het bieden van een thuis in de dagopvang zijn de uitgangspunten van All Day M.O.
Onze primaire doelgroep zijn ouderen en jeugdigen die hulp nodig hebben.
Natuurlijk is iedereen welkom en willen we er zijn voor ieder die maatschappelijke ondersteuning nodig heeft en of wilt deelnemen in de maatschappij.

Zorg en begeleiding aanvullend in plaats van overnemend. Dit noemen binnen ons organisatie Zorg op maat.
Hierbij is ons motto “Samen komen we verder.”

All Day M.O. ziet de zorg- en dienstverlening als aanvullend op de eigen mogelijkheden van de oudere en jongere op de ondersteuning die vanuit het persoonlijk netwerk gegeven wordt. Wij werken klantgericht, op basis van vakkennis en deskundigheid, en leveren, in overleg met de cliënt de benodigde zorg, waarbij eigen keuzes van de cliënt gerespecteerd worden.

Wensen van de cliënt kunnen met de tijd veranderen, ook de maatschappij veranderd. Onze zorg- en serviceverlening doen we door deze veranderingen en behoeften van de cliënt goed in de gaten te houden en daarop in te spelen. Hierbij kijken we naar de mogelijkheden.
Familie en vrijwilligers zijn goud waard voor de cliënt en voor All Day M.O. En tevens willen wij als organisatie goud waard zijn voor de familie en vrijwilliger. Wij bieden stages en leerplekken voor diverse beroepsopleidingen.

Missie

Wij willen mensen met een zorgbehoefte een veilige woon-en leefomgeving bieden, -hetzij binnen hun eigen huis, met veel privacy maar ook de mogelijkheden tot contact, activiteiten en eigen initiatief. Wij willen dit doen door optimaal gebruik te maken van de wisselwerking tussen bestaande en aankomende expertise rondom de zorgvraag. Zorgorganisaties zoals All Day M.O. ondersteunen hun cliënten bij het verkrijgen van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

Het vertrekpunt van het kwaliteitskader verantwoorde zorg is hoe de cliënt het leven kan voortzetten zoals hij dat gewend is of hoe hij wil leven. Hoe kan de cliënt binnen zijn eigen mogelijkheden en beperkingen de dingen blijven of gaan doen die hij zelf belangrijk en zinvol vindt? Hoe kunnen de zorgverleners de cliënt daarbij optimaal ondersteunen?

De vier levensdomeinen bieden daarvoor een mooi kader:

Voorwaarden voor verantwoorde zorg en het realiseren van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven van cliënten zijn de kwaliteit van de zorgorganisatie, de kwaliteit van zorgverleners en de zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid. De zorgverleners en de zorgorganisatie hebben een rol in het realiseren van zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid.

All Day M.O. biedt daarnaast zorg op maat om de kwaliteit te bewaken wordt er aansluitende behoefte check gedaan en daarbij horende doelen worden met professionele personeel zorgvuldig nagevolgd. De vier levensdomeinen gebruiken wij ook in onze plan van aanpakken.

Organogram


Bent u nieuwsgierig of heeft u vragen?
Maak een vrijblijvende afspraak


Make een afspraak